Sök


Därför ska du välja svenska kycklingspett


 

1. Antibiotikaanvändning
Visste du att Sverige var först i världen med att förbjuda antibiotika i foder i tillväxtsyfte? Redan 1986 blev det förbjudet. EU införde samma förbud 2006.
I den asiatiska produktionen ges antibiotika i förebyggande syfte och för att stimulera tillväxten till  friska djur utan veterinärordination och utan dokumentation. Det gör att användningen av antibiotika växer okontrollerat, menar WWF. Det i sin tur gör att resistenta bakterier får större spridning och det kan påverka sjukvården. Resistenta bakterier försvårar nämligen behandlingen av bakterieinfektioner. Sjukvården behöver effektiv antibiotika vid avancerade ingrepp som innebär en ökad infektionsrisk.

Sverige är idag ett av de länder i EU som använder minst antibiotika till sjuka djur när det gäller livsmedelsproduktion, enligt Folkhälsomyndigheten. Många års arbete för att hålla djuren friska och använda antibiotika klokt ligger bakom Sveriges låga användning till djur.

2. Djuromsorg
För att få föda upp kyckling i Sverige finns det många krav som bönder måste leva upp till. Det är nationella krav som alla måste följa. Kyckling som är märkt med Svensk Fågel har ännu hårdare krav på sig som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Detta utöver de svenska djurskyddskraven. Sverige har en av världens strängaste djurskyddslag.
Alla kycklingar kontrolleras av myndighetens veterinärer på slakteriet, stallarna besiktas av oberoende kontrollant och får årligen besök av en officiell kontrollveterinär. Det finns inga motsvarande krav som är lika omfattande inom andra märkningar som anger olika uppfödningsformer.

3. Arbetsförhållanden
Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö, enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Deras mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

4. Foder
Kronfågels kycklingspett kommer från svensk gårdskyckling och är märkt med Svensk Fågel. Kycklingarna får foder utan tillväxtfrämjande substanser och det är helt fritt från fiskmjöl och GMO (genetiskt modifierade ingredienser).

5. Veterinär
Alla kycklingar märkta med Svensk Fågel kontrolleras av myndighetens veterinärer på slakteriet. Stallarna besiktas av oberoende kontrollant och får årligen besök av en officiell kontrollveterinär.

I Sverige är det krav på veterinär förskrivning, medan slentrianmässig användning är mer regel än undantag i andra länder, enligt Svensk Fågel.

6. Klimat
Förutom att kyckling i sig är ett klimatvänligt val jämfört med annat kött så ligger även de svenska bönderna i framkant i klimatfrågan. Många svenska kycklingproducenter använder nämligen bioenergi för uppvärmning, vilket minskar utsläppen från energianvändningen ytterligare.

Svensk kyckling transporteras dessutom endast inom Sveriges gränser, vilket kan korta ner transportsträckorna och därmed minska energianvändningen.


Källa: WWF, Folkhälsomyndigheten, Svensk Fågel, Arbetsmiljöverket

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se