Sök


Du kan känna dig trygg med att äta Kronfågels kyckling


17 mars 2017


Efter den senaste tidens rapportering om campylobakter på svensk färsk kyckling är det inte konstigt att några frågar sig om man verkligen vågar äta kyckling. Först och främst vill vi slå fast att vi på Kronfågel ser allvarligt på detta och gör allt vi kan för att, tillsammans med branschen och myndigheterna, vända den negativa utvecklingen av campylobakter i kycklingflockarna. Vi vill dock vara tydliga med att det inte finns några som helst risker med att äta svensk kyckling så länge den tillagas på rätt sätt och man är noga med hygienen i köket.Livsmedelsverket, som är vår kontrollmyndighet, understryker även de att man visst ska fortsätta äta svensk kyckling. I en artikel i tidningen Land (http://land.se/landkoll/sa-hanterar-du-kyckling-ratt/), säger Mats Lindblad, Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare:– Med enkla medel och sunt förnuft kan man fortsätta äta färsk kyckling. Man ska alltid vara särskilt noggrann med hygien i köket när det gäller allt rått kött men särskilt med färsk kyckling. Är man det så går det bra. Det är ganska enkla saker som krävs, men man måste tänka på att verkligen göra det.1. Genomstek alltid kyckling
Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier. Det är bra att sträva efter att all köttsaft är klar. Hetta upp till 70 grader på styckningsdetaljer utan ben samt 82 grader invid lårbenet på hel kyckling och styckningsdetaljer med ben.

2. Var noggrann med hygienen
Tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.

– Den mesta smittan sker när man håller på med det råa köttet så det viktigaste är att tänka på hygienen. Att man inte får med sig köttsaft på händerna och tar i annat, säger Mats Lindblad på SLV.

På Svensk Fågels hemsida visar Marie-Louise Tham hur du tar temperaturen samt håller en god kökshygien: http://www.svenskfagel.se/?p=3432

3. Använd rena redskap
Håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. Tänk på att köttsaften kan rinna av ner på köksbänken, och då ska man torka med papper inte med disktrasan, säger Mats.

4. Diska och torka noga
Diska gärna skärbrädor i maskin. Tänk på att minimera stänk när du till exempel sköljer redskap som varit i kontakt med kycklingen.

– Diskar man för hand kan det vara bra att diska med måttligt tryck så att det inte stänker runt. Sen måste det torka ordentligt, för de här bakterierna är känsliga för uttorkning, säger Mats.4 vanliga myter om kyckling just nu (Källa Mats Lindblad, Livsmedelsverket för tidningen Land (http://land.se/landkoll/sa-hanterar-du-kyckling-ratt/):1. Man måste ha en särskild kyckling-skärbräda
Vissa rekommenderar skilda skärbrädor för kyckling, kött, fisk och grönsaker. Det kan visserligen vara ett sätt men är inget krav.

2. Man får inte använda träskärbräda till kyckling
Jo då det går bra med fräscha träskärbrädor. Men det är lättare att få plastskärbrädor rena, speciellt om man kör dem i diskmaskin.

3. Det räcker inte att diska på kalla program
Många moderna diskmaskiner har program som körs med kallvatten, räcker det för att döda bakterierna? Ja – det viktiga är att det blir rent.

4. Man ska undvika att äta färsk kyckling
Nej. Följer du råden så behöver du inte avstå från färsk kyckling. Frysning minskar dock mängden bakterier, men tar inte bort dem helt. Det är viktigt att vara noga med hygienen oavsett om kycklingen är färsk eller fryst.

 

Så här arbetar vi i Sverige med uppföljning av campylobakter

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobakter hos kyckling. I övervakningsprogrammet tas det blindtarmsprover från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi. En nämnd är tillsatt i enlighet med av Jordbruksverket godkända plan- och riktlinjer för programmet, där företrädare från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska (mikrobiologen) finns representerade. Fördjupa dig gärna här: http://www.svenskfagel.se/?p=1145

Vi hoppas att denna information hjälper dig att känna dig trygg med vår fina svenska kyckling. Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta vår konsumentkontakt:
https://www.kronfagel.se/kontakt

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se