Sök


Kronfågel har funnit huvudorsaken till ökningen av campylobakter


2017-02-10

 

Under hösten och vintern såg Kronfågel en ökning av campylobakter i företagets kylda kyckling. Detta förklarades initialt av en varmare höst än normalt som gynnar förekomsten av bakterien, men då halterna inte gick ned under hösten inleddes en omfattande undersökning för att åtgärda detta. I slutet av januari identifierade vi och åtgärdade omedelbart problemet som handlade om ett installationsfel i en ny tvättanläggning.

Bakgrund
Kronfågel genomför regelbundna provtagningar för campylobakter och i samband med sådana rutinkontroller upptäckte vi förhöjda nivåer under hösten. När halterna inte gick ned initierades en omfattande felsökning av hela produktionsprocessen för att identifiera och åtgärda problemet. Vi tillsatte även en större utredning med en dedikerad projektledare och en styrgrupp under ledning av mig, vd Magnus Lagergren. Vi har under hela processen även haft tät kontakt med alla berörda myndigheter och har informerat om vilka åtgärder vi har vidtagit.

Orsaken till de höjda halterna
I slutet av januari identifierade vi att ett installationsfel i en ny tvättanläggning var orsaken till de förhöjda halterna. I anläggningen tvättar vi de lådor som kycklingen transporteras i från gårdarna till slakteriet. Vi åtgärdade problemet omedelbart och tester visar att halterna nu är tillbaka på normala, låga nivåer.

Rätt kökshygien och tillagning enligt anvisningar ger säker en kyckling
Vi beklagar verkligen djupt det inträffade och vill understryka att vi har tagit de höjda nivåerna på största allvar. Nivåerna har inte varit okej enligt våra egna eller branschens standard och som marknadsledare på svensk kyckling känner vi naturligtvis ett stort ansvar. Det är ett misslyckande för oss att förekomsten av campylobakter ökade under hösten och vintern då kvalitet och livsmedelssäkerhet är a och o för oss. Vi har gjort allt som står i vår makt för att hitta och åtgärda felet och det känns väldigt bra att vi lyckades.

Det är viktigt att våra konsumenter kan känna sig trygga med att våra produkter alltid håller högsta kvalitet. Vi förstår verkligen att man kan oroas av campylobakter men vill också passa på att påminna om att campylobakter är en vanlig och naturlig bakterie som förekommer över hela världen. Den kan finnas naturligt i bland annat kyckling och så länge man håller en god kökshygien samt tillagar kycklingen enligt anvisningarna kan man känna sig helt trygg.

Vi kommer fortsätta att som vanligt arbeta kontinuerligt med att minska förekomsten av campylobakter i våra produkter i nära samarbete med andra aktörer som Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens Jordbruksverk och branchorganisationen Svensk Fågel. Sverige är ett föregångsland när det gäller förekomsten av campylobakter i kyckling och det ska vi fortsätta att vara.

Tveka inte att höra av dig till oss om ni har fler frågor, på telefonnummer 020 724 000 eller i ett meddelande på vår Facebooksida.

Vänliga hälsningar,
Magnus Lagergren, vd för Kronfågel AB


Om campylobakter
Campylobakter är en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Bakterien finns både hos tama och vilda djur i naturen. Vanligast är bakterien bland vilda småfåglar och i små vattendrag, men den finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk. Den är harmlös om man iakttar god kökshygien samt tillagar kycklingen enligt anvisningarna men kan annars orsaka magsjuka. Så länge kycklingen är ordentligt tillagad kan man känna sig helt trygg.

I Sverige var branschens snitt 2016 för campylobakter 15 procent enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Halterna i Kronfågels kylda kyckling låg under 2016 på totalt 19,9 procent. 2015 var siffran cirka 13 procent. I europeiska länder ligger nivåerna på 30 till 90 procent. Kronfågels kyckling är 100 procent svensk.

För mer information om campylobakter, besök gärna Livsmedelsverkets eller branschorganisationen Svensk Fågels hemsida.

Att tänka på vid tillagning av kyckling
Benfria delar ska ha en innertemperatur på 70°C. Temperaturen mäts där delen är som tjockast. För hel kyckling och delar med ben gäller 82°C. Där mäts temperaturen vid benet (för hel kyckling benet närmast låret). Var också noga med att tvätta både händer och de redskap som använts vid tillagning av färsk kyckling, precis som vid all hantering av rått kött.

 

FRÅGOR OCH SVAR MED ANLEDNING AV PUBLICERING I AFTONBLADET

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se