Sök


Med anledning av Livsmedelsverkets provtagning av campylobakter i kycklingprodukter 


Information till våra konsumenter

Stockholm den 16 maj 2017

 

Livsmedelsverket är en av Kronfågels övervakningsmyndigheter med ansvar att säkerställa rätt livsmedelskvalitet. Med anledning av vinterns förhöjda nivåer av campylobacter har både Kronfågel och myndigheterna valt att sätta in extrakontroller för att följa nivåerna. Idag offentliggjorde Livsmedelsverket testresultaten från en av alla dessa provtagningar.

Så här ser Kronfågel på resultaten
Kronfågel välkomnar Livsmedelsverkets provtagningar. De resultat man nu publicerar är en del av ett större provtagningsprogram och vi ser fram emot att få ta del av helheten längre fram i sommar. Proverna i denna första omgång är nämligen tagna i en period (veckorna 12,13 och 14) då våra halter av campylobacter var förhöjda pga av ett installationsfel i vår tvättanläggning, som vi berättat om tidigare. Med detta som bakgrund är det inte så konstigt att några av Kronfågels produkter från denna period testas positiva, även om det givetvis inte är bra.

Det viktigaste för konsumenten är dock att komma ihåg att även om det är ett positivt resultat så är de kvantitativa nivåerna långt under de gränsvärden som EU klassar som hälsovådligt: Sverige har mycket låg förekomst av campylobacter.

Campylobacter är nu på normala nivåer för årstiden
Vi har tagit mycket allvarligt på situationen och arbetat dedikerat för att få ner förekomsten. Sedan andra halvan av april är vi nere i normala nivåer för årstiden. Tack vare våra insatser hela vägen från gårdarna till produktionen har vi nu lyckats reducera förekomsten.

Vi vill understryka att vi ser våra höjda nivåer under årets början som ett misslyckande och vi beklagar djupt att det inträffat. Som marknadsledare på svensk kyckling känner vi naturligtvis ett stort ansvar och har tagit det inträffade på största allvar.

Branschens långsiktiga arbete med övervakningsprogram för campylobakter
Branschorganisationen Svensk Fågel, som Kronfågel tillhör, organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobakter hos kyckling. I övervakningsprogrammet tas det blindtarmsprover från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi. En nämnd är tillsatt i enlighet med av Jordbruksverket godkända plan- och riktlinjer för programmet, där företrädare från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska (mikrobiologen) finns representerade.

Sverige är ett av de få länder i världen som har övervakningsprogram för campylobacter. Tack vare detta har vi god kontroll och agerar när det eventuellt går fel. I ett internationellt perspektiv, där andra länder tyvärr enbart mäter sporadiskt, kan vi konstatera att Sverige har unik, låg förekomst av campylobacter.

Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor.


Med vänlig hälsning
Magnus Lagergren
Vd Kronfågel AB
Telefon +46 702555235
magnus.lagergren@kronfagel.se

 

Vi påminner om:

1. Genomstek alltid kyckling
Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier. Det är bra att sträva efter att all köttsaft är klar. Hetta upp till 70 grader på styckningsdetaljer utan ben samt 82 grader invid lårbenet på hel kyckling.

2. Var noggrann med hygienen
Tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling. Den mesta smittan sker när man håller på med det råa köttet så det viktigaste är att tänka på hygienen. Att man inte får med sig köttsaft på händerna och tar i annat.

På Svensk Fågels hemsida visar Marie-Louise Tham hur du tar temperaturen samt håller en god kökshygien: http://www.svenskfagel.se/?p=3432

3. Använd rena redskap
Håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. Tänk på att köttsaften kan rinna av ner på köksbänken, och då ska man torka med papper inte med disktrasan.

4. Diska och torka noga
Diska gärna skärbrädor i maskin. Tänk på att minimera stänk när du till exempel sköljer redskap som varit i kontakt med kycklingen. Diskar man för hand kan det vara bra att diska med måttligt tryck så att det inte stänker runt. Sen måste det redskapen torka ordentligt, bakterierna dör också av uttorkning.

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se