Sök


  

Kontakta oss på Kronfågel

snacka o kyckling


Svar på vanliga frågor

Här kan du få svar på ett antal vanliga frågor som dyker upp kring vår verksamhet.

Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi svara så fort vi kan.
Det enklaste är att du skickar ett mejl.

Vill du som representant för press och media få ett uttalande från någon på Kronfågel bör du först vända dig till vår pressavdelning.
Har du en fråga kring någon av våra produkter är det en bra idé att först vända sig till vår konsumentkontakt.

 

 

Du är också välkommen att kontakta vår konsumentkontakt om du har frågor.:

Kronfågel konsumentkontakt


Bemötande av det felaktiga ryktet om halalslakt

 

Kronfågel halalslaktar inte djuren. Artikeln som fått spridning i socialmedia är 10 år gammal och på vår hemsida finner man uppdaterad information om vår verksamhet. All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär.

 

Vi är ledsna att det felaktiga ryktet skapat oro för några av våra konsumenter.

 

 

 

Nedan finner du fler frågor och svar om vår verksamhet.

 

Hur söker man jobb på Kronfågel?

Gå in på länken: Lediga tjänster

 

 

Är alla Kronfågels kycklingar Svenska?

Ja, våra kycklingar kommer från någon av våra 46 svenska gårdar.

 

 

Hur ser kycklingens liv ut?

Kycklingarna kommer till bonden från kläckeriet när de är cirka en dag. De får picka fritt på en bädd av kutterspån i stora luftiga stallar (inga svenska kycklingar sitter i bur) med fri tillgång till foder och vatten. Utformningen av stallarna och hur miljön kring kycklingarna ska vara är reglerad och godkänd av svenska myndigheter och kontrolleras årligen av veterinärer hos uppfödarna. För branschen är djurskyddet oerhört viktigt och av den anledningen kontrollerar vi och följer ständigt upp hälsoläget hos kycklingarna. Generellt har svenska kycklingar ett mycket gott hälsoläge. På www.svenskfagel.se kan du läsa mer om hur svenska kycklingar lever och mår.

 

 

Vad innehåller kycklingens foder?

Kronfågel och svenska kycklingbönder ställer höga krav på innehållet i kycklingens foder som bland annat måste vara fritt från salmonella och GMO.

Fodret består till cirka 70 till 75 procent av svenskt spannmål och cirka 25 procent av proteinråvaror. Spannmålen består av vete, korn och havre. Även majs kan ingå. Till fodret tillsätts vitaminer och mineraler som kycklingarna behöver och som inte naturligt finns i råvaran i tillräcklig mängd. Många uppfödare använder hemmaproducerad spannmål, helt vete, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Sojan som våra uppfödare använder som proteinråvara i fodret är ansvarsfullt producerat enligt Sojadialogens avtal. All soja är certifierad enligt Pro Terra eller RTRS via foderföretaget Lantmännen samt Svensk Foder i egenskap av importörer av soja. All soja som våra uppfödare använder till kyckling är GMO-fri.


Läs mer på www.svenskfagel.se

 

Läs mer om Svenska Sojadialogen

 

 

Varför går kycklingarna inomhus?

Kycklingarna vistas inomhus på grund av smittskyddet. Risken att smittas av salmonella och andra bakterier samt övriga fågelsjukdomar ökar väsentligt utomhus. Vår kyckling är i dag salmonellafri, något som vi tycker är en självklarhet. 

 

Hur går transporten till?

Kycklingarna i Sverige lastas på gården under övervakning av djurägaren och personal. Majoriteten av branschens medlemmar använder i dag maskinlastning eftersom det såväl ur djurskyddshänseende som av arbetsskydd är bättre. Jordbruksverket har godkänt lastningsmaskinerna. För att få använda dem ställs en rad villkor från Jordbruksverket som måste följas, och personalen måste utbildas.

 

Transporten är en viktig del i kedjan för att kyckling ska må väl. Transporten utförs i specialinredda bilar med styrning av ventilation och värme. Data från varje transport  loggas så att vi kan följa vad som händer. Förarna genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa en riktig skötsel.

 

Förra året dog cirka 0,2 procent av svenska kycklingarna i samband med transport. Målet är självklart att inga djur skadas eller avlider, och Kronfågel och de svenska bönderna sliter för att detta ska bli verklighet. 

 

Får svenska kycklingar antibiotika?

Svenska kycklingar får aldrig tillväxtsantibiotika. Vi ger medel mot parasiter, koccidiostatika, under kontrollerade former för att förebygga koccidios som kan orsaka tarmproblem hos kycklingarna. Antibiotika skrivs enbart ut om djuren är sjuka. Utskrivningen görs av veterinär.

 

Den koccidiostatika som vi använder i Sverige används inte inom humanmedicinen. Det innebär att det ej finns någon risk för resistens och svårbehandlade sjukdomar hos människor. Läkemedelsverket har fastställt karenstider då djuren inte kan slaktas och godkännas som livsmedel.

 

 

Hur går slakten till?

Slakten inleds med att kycklingarna bedövas med en förhöjd nivå av koldioxid (som finns i vanlig luft), detta för att djuren inte ska känna något vid avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuret i halsen och avlider genom att den tappas på blod. All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär. Dessutom utförs årliga oberoende revisioner för att ytterligare kvalitetssäkra på produktion.

 

Läs mer på: www.svenskfagel.se

 

 

Slaktar Kronfågel halal?

Nej Kronfågel-varumärket är inte halalslaktat 

 

 

Vad innebär det svenska djurskyddet och branschens djuromsorgsprogram?

Svenska kycklingar föds upp enligt världens tuffaste djurskyddslag och under ett unikt djuromsorgsprogram som tagits fram av fågelbranschen. Oberoende experter kontrollerar regelbundet att alla regler följs. 

 

Branschen lägger i dag cirka två miljoner årligen på forskning och arbetar ständigt med att utveckla djurhälsan, omsorgen och livsmedelssäkerheten.

 

 

Klipper man näbbar på kycklingarna?

I Sverige förekommer ingen näbbtrimning, det är förbjudet enligt lag i Sverige.

 

Varför möras kycklingen och vad innehåller den?

Kronfågels frysta produkter innehåller max 13 procents saltlake. Våra smaktester visar att kycklingkött som frysts smakar bättre med en saltlake, man upplever köttet som mörare och saftigare. Laken innehåller vatten och salt.

 

Kronfågels färska neutrala produkter innehåller inget vatten. Vill man inte köpa mörad eller marinerad fryst kyckling går det även utmärkt att själv frysa in. 

 

Var hittar jag Kronfågels produkter?

Samtliga svenska kedjor som Ica, Coop, Axfood och Bergendahls tar in Kronfågels produkter. Sortimentet kan dock variera i de olika butikerna. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du talar med din handlare och ber honom eller henne att ta in produkten till butiken.

 

Du kan också kontakta någon av våra säljare direkt. Säljkår

 

Hur kontaktar jag Kronfågel?

Ring gärna Kronfågels konsumentkontakt på: 020-724 000
Eller skicka ett mail: konsumentkontakt@kronfagel.se

 

- HUSREGLER FÖR KRONFÅGELS SOCIALA KANALER –

 Vi vill att Kronfågels sociala kanaler ska vara en trevlig plats på nätet. Vi vill därför vara tydliga med vilka riktlinjer vi tillämpar på dessa.

Syftet med Kronfågels sociala kanaler är att tillhandahålla information, inspiration och möjlighet till dialog med våra konsumenter och kunder – det vill säga alla dem som väljer att äta kyckling. Vi besvarar konsumentrelaterade frågor inkomna till sidan via privata meddelanden (OBS.) under vardagar mellan kl. 08-17; generella frågor inkomna via kommentarer på poster besvaras i möjligaste mån under samma tidspann.

 

För att säkerställa en konstruktiv och inspirerande ton i allt material associerat med våra sociala kanaler, samt för att värna om våra befintliga konsumenter, förbehåller sig Kronfågel rätten att dölja innehåll och kommentarer som aktivt kritiserar eller raljerar över valet att äta kyckling, och/eller Kronfågels verksamhet; vi respekterar allas rätt att välja bort kyckling eller Kronfågel som varumärke och ber personer av motsatt åsikt att visa samma respekt. Den som vill framföra synpunkter eller kritik mot Kronfågels verksamhet är istället välkommen att höra av sig till vår Konsumentkontakt på konsumentkontakt@kronfagel.se.

 

I tävlingssammanhang premierar vi de profiler där det tydligt framgår att det finns en riktig person bakom kontot. Om detta ej är tydligt förbehåller vi oss rätten att exkludera profilen från tävlingen. 

 

Kommentarer och inlägg som uppfattas som oanständiga, hatiska, provocerande, spam, eller irrelevanta för sidan, eller som på annat sätt försämrar besökarupplevelsen för övriga Kronfågelkonsumenter, kommer att döljas. Detsamma gäller givetvis innehåll som strider mot kanalernas regler eller svensk lagstiftning. Kronfågel förbehåller sig rätten till att avgöra vad som är olämpligt innehåll, och användare som väljer att inte efterleva dessa husregler kommer att blockeras från sidan.

 

Som du kanske vet trädde EU:s nya Dataskyddsförordning ikraft den 25 maj 2018. Vi på Kronfågel värnar om dina personuppgifter. Eftersom du finns i vårt kontaktnät vill vi på detta sätt informera dig om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling: I all vår personuppgiftsbehandling iakttar vi EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Kronfågel är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. För fullständig information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter ber vi dig att ta del av vår personuppgiftspolicy som återfinns på vår hemsida.

Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi dig kontakta oss på gdpr@scandistandard.com

 

Med ovanstående tråkigheter ur vägen – varmt välkommen till Kronfågels sociala kanaler!

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se