Fodereffektivitet

Fodereffektivitet

I jämförelse med andra djurslag är uppfödningen av kyckling resurseffektiv. Mängden foder och klimatpåverkan per kilo kött är lägre än för till exempel gris eller nöt. Fodereffektivitet är ett av våra viktigaste mått i strävan efter att optimera uppfödningen. Eftersom kycklingar är så bra på att omvandla foder till kött, är fodereffektiviteten en direkt indikator på fodrets kvalitet, och på hur väl kycklingarna tas omhand.

Övergång till lokala proteingrödor

Cirka 20 procent, motsvarande drygt 100 000 ton per år, av våra kycklingars foder utgörs av importerad soja. Krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion ställs genom olika tredjepartscertifieringar såsom exempelvis RTRS och ProTerra, men långsiktigt är målet är att ersätta den importerade sojan med andra, lokala proteinkällor. Detta då det finns bättre alternativ ur både miljö- och djurvälfärdsperspektiv som samtidigt stödjer lokal jordbruksproduktion.

Just nu driver vi ett strategiskt utvecklingsprojekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram och testa nya fodermixer, där en väsentlig del av sojan ersätts med inhemskt odlade proteinkällor. Djurvälfärd och produktivitet har kunnat bibehållas i småskaliga tester och de första testerna görs nu i produktionsskala.