Djuromsorg

Den största påverkan för en god djuromsorg är den mänskliga faktorn – hur väl kycklingens samtliga behov tillgodoses utav oss som arbetar med kycklingarna.

Vår filosofi

Vi vill vara goda förebilder för en god djurhållning och god djuromsorg. Det ska inte finnas tvivel om att kycklingarna som placeras hos oss får en god djuromsorg. Våra uppfödare arbetar varje dag för att leverera en frisk, stark kyckling som har upplevt ett av de bästa djuromsorgsprogrammen i världen. Vår djuromsorg är baserad på bästa praxis, beprövad vetenskap, expertis och skicklighet.

Vi vet att kycklingar som föds upp med god djuromsorg inte behöver antibiotika, växer bra, och använder våra gemensamma resurser på ett klimatvänligt sätt. Vi vet att utomordentlig djuromsorg kan uppnås, och att det lönar sig ekonomiskt. Vi vet att god djuromsorg är det mest hållbara alternativet för att leverera en slutprodukt som både kund och konsument älskar.

Stor Skillnad mellan EU-direktiv och Svensk fågel

I Sverige har vi en mycket bra standard för djuromsorg. Standarden är betydligt högre än det som krävs av EU. Detta beror till stor del på vår branschorganisation Svensk Fågel som, tillskillnad från EU, ställer krav på till exempel foder och stallar. Svensk Fågel skriver att vi enbart ska använda ansvarsfullt producerad soja i fodret, och att fodret inte ska ha någon förebyggande antibiotikabehandling. Det är också helt förbjudet med näbbtrimning.

Transporterna i Sverige är också bättre för djuren. I EU transporteras kycklingarna under längre tid än här. Vi ställer även krav på att föraren specialutbildas för att få köra våra kycklingar.

vI GARANTERAR

En bra boendemiljö

Ingen onödig antibiotika

Branschens tuffaste djurvälfärdsprogram

Kycklingarnas boendemiljö

Kycklingarna anländer endast några dagar gamla till våra familjebönder. Där är de frigående i stora stall, med konstant tillgång till vatten och foder. I stallen får kycklingarna ordentligt med naturligt ljus.

Vi ställer krav på låga ljud- och bullernivåer för att kycklingarna inte ska stressa.

Antibiotikafritt

Globalt används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. I Sverige förbjöds tillväxt-antibiotika 1986.

Våra kycklingar får alltså inga hormoner, och behandlas bara med antibiotika om de blir allvarligt sjuka. En god djuromsorg leder till låg antibiotikaanvändning.

Djurskyddsprogram

Inom Svensk Fågel finns ett stort antal program vi följer. Ett urval av dessa är: Fothälsoprogram, Salmonellakontrollprogram och Djurhälsoprogram. Genom att följa dessa säkerställer vi att vi har en god djuromsorg.