människor

människor

KRONFåGELS

Hållbarhetslöfte

Så arbetar vi varje dag för att på ett ansvarsfullt sätt skapa värde och lönsamhet med våra produkter och genom att bidra till hälsa och välbefinnande för människor, våra kycklingar och vår gemensamma planet.


MÄNNISKOR

Erbjuda en attraktiv, säker och hälsosam arbetsplats.

Säkerställa efterlevnad av affärsetik, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden.

Bygga ansvarsfulla leverantörsrelationer och hållbara leverantörskedjor.