Människan

Vi på Kronfågel ser ett ansvar i att hjälpa människan till ett sundare liv, i vardagen och på jobbet.

En av kärnpunkterna i vårt arbete för social hållbarhet är människans hälsa. Vi har därför en gedigen testningsprocess av våra produkter för att de inte ska bära någon smitta och vara hälsosamma. Genom innovativa produkter vill vi inspirera till en mer hållbar livsstil och förenkla matlagning för människor.

sÅ TAR VI HAND OM Människan

Säkra och hälsosamma produkter

Våra produkter ska bidra och inspirera till en hållbar och hälsosam livsstil.

Attraktiv och hälsosam arbetsplats

Vi arbetar för att främja ett gott arbetsklimat och en god kultur.

Ansvarsfulla leverantörsrelationer

Vi har en leverantörsuppförandekod för att säkerställa goda relationer och en god affärsetik.

Alla medarbetare spelar en viktig roll i vårt lag. På Kronfågel tror vi att en hälsosam arbetsplats leder till hälsosamma, och glada arbetskamrater. Och vice versa!

Vi erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag och uppmuntrar till hälsosamma val i vardagen. Vi anordnar även tävlingar för att uppmuntra till aktiviteter.

Varje år görs medarbetarundersökningen ScandiPuls för att se i vilka områden vi kan förbättra oss – något vi alltid strävar efter.

Läs även om klimatsmart mat

Kyckling släpper endast ut 10% av nötköttets koldioxidutsläpp. Det gör kycklingen till ett av näringslivets klimatsmartaste proteinkällor.

Läs mer