Planeten

Planeten

Planeten

Vi har bara en planet – och den vill vi behålla. Därför arbetar vi för att göra vår process helt klimatsmart.

Det är en självklarhet för oss att ta hand om vår planet. Vår långsiktiga ambition är att bli en helt fossilfri verksamhet. Det innebär att minska mängden utsläpp från energianvändning och transporter. En del i det arbetet är att vi på vår produktionsanläggning köper el från ursprungsmärkt, förnybar vattenkraft. Vi arbetar systematiskt med att förbättra anläggningens energieffektivisering genom exempelvis värmecirkulering.

Så tar vi hand om planeten

Klimatsmart och resurseffektiv produktion

Det här omfattar alla delar i värdekedjan, från uppfödning till förädling.

Hållbara förpackningar

Vi prioriterar rena, ej samansatta val – och väljer återvunnet när möjligt.

Minskat matsvinn

Med bra förpackningslösningar och tips till konsumenter vill vi minska matsvinnet.

Vi arbetar för att reducera användningen av färskvatten. Genom detta arbete minskar vi indirekt energianvändningen, samt mängden avloppsvatten som behöver renas. Vid vår produktionsanläggning har vi idag en egen reningsanläggning som tar hand om avloppsvattnet från bearbetning av kycklingarna.

Hela kycklingen tas tillvara i förädlingsprocessen och ingenting blir avfall. I genomsnitt används 70% till livsmedel, medan resterande går till foderproduktion eller bioolja. Vi arbetar också för att minska mängden avfall, som emballage och annat brännbart material.

I samband med vår varumärkesrelansering hösten 2019 gjorde vi ett omtag kring våra förpackningar för att de ska vara mer förnybara än tidigare. Det här arbetet fortsätter vi med och målet är att alla våra förpackningar ska vara förnybara, eller gjorda av återvunnet material, senast 2023. Vårt mål är att minska mängden plast vi använder i produktionen med 30% till 2025. Därför har vi infört en ny teknik för inplastning av pallar som minskar mängden plastfilm med hela 30%.

Bryr du dig om klimatet?

Kyckling släpper endast ut 10% av nötköttets koldioxidutsläpp. Det gör kycklingen till ett av näringslivets klimatsmartaste proteinkällor.

Läs mer