Så har vi räknat

Visste du att kyckling endast släpper ut mindre än en tiondel av nötköttets CO2? Om du vill äta klimatsmart är kyckling därför ett utmärkt alternativ.

Hur har vi räknat?

För Kronfågel är det en självklarhet att vara transparenta med hur vi har räknat och vilka källor vi använt. Särskilt när vi ska ta fram siffror på hur kyckling kan kompensera* för bil- och flygtrafikens påverkan** på miljön. Så innan du fortsätter vill vi säga tack! Tack för att du tar dig tid på att ta reda på mer information om kycklingens inverkan på klimatet. Det är såhär goda vanor börjar.

* Vi syftar till att ett byte från nötkött till kyckling innebär en reducerad mängd växthusgaser på totalen. Ett byte till kyckling rättfärdigar inte mer flygande eller längre bilresor.

** Jämförelsen med flyg/bil handlar om att sätta det vi äter i relation till transportsektorn (som folk vet bidrar till stora mängder utsläpp). Det gör det påtagligt för konsumenten vad ett proteinbyte kan göra.

Skillnad mellan en portion kyckling och nötkött i utsläpp av co2

Vi utgår från att en portion benfritt nötkött består av 180g. Klimatpåverkan för 1kg nötkött är 23-39kg CO2, med ett genomsnitt på 31kg CO2. Vilket betyder att utsläppet för varje portion (0,18X31kg CO2) är 5,58kg CO2.

Med samma portionsstorlek har 1kg kycklingkött 2-4kg CO2 i klimatpåverkan, med ett genomsnitt på 3kg CO2. Utsläppet för en portion (0,18kgX3kg CO2) är alltså 0,54kg CO2, vilket är en tiondel av nötköttets.

Skillnaden mellan varje portion (5,58kg CO2-0,54kg CO2) är därför 5,04kg CO2.

Källa: Öppna listan – ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v 1.5

Så många nås av vår utomhusreklam

Kronfågels utomhuskampanj exponeras för 4 miljoner människor; men vi utgår från att endast 34% av dem faktiskt tar sig tid att läsa budskapet. Det baseras på undersökningar om hur många som själva uppgett att de läst våra tidigare kampanjbudskap. Om vi alltså räknar bort alla som inte läser tavlan, landar vi på 1,36 miljoner människor. Räknar vi dessutom bort de 10% som är vegetarianer – som varken äter kyckling eller nötkött – blir den slutgiltiga siffran 1224000 människor.

Om 1224000 människor byter en portion nötkött mot en portion kyckling (1224000X5,04kg CO2) motsvarar det 6168960kg CO2.

Så många nås av vår TV-reklam

Kronfågels TV-reklam kommer att visas för 5 miljoner människor. Vi räknar med att 10% av dessa är vegetarianer, som varken äter kyckling eller nötkött. Vilket gör att den slutliga exponeringssiffran blir 4,5 miljoner människor.

Om den gruppen människor byter en portion nötkött mot en portion kyckling (4500000X5,04kg CO2) motsvarar det 22680000kg CO2.

Så många nås av vår hemsida

Kronfågels hemsida får ungefär 50000 besök varje månad. Om alla som besöker hemsidan byter en portion nötkött mot en portion kyckling (50000*5,04kg CO2) motsvarar det 252000kg CO2 som sparats.

En bil drar 0.149kg CO2 per km. Totalt kompenserar du för (252000kg CO2/0.149kg CO2) 1691275 km bilkörning.

Det är 1866 km från Stockholm till Paris. Totalt kompenserar alltså alla våra besökare för (1691275/1866) 906 resor till Paris, om alla byter från nötkött till kyckling en enda gång.

Så mycket Co2 släpper en personbil ut varje år

En genomsnittlig personbil släpper ut 0,149kg CO2 per km och kör i genomsnitt 12000km under ett år. Vilket innebär ett årligt utsläpp (0,149kg CO2*12000km) på 1788kg CO2.

Som visat ovan är skillnaden mellan en portion nötkött och en portion kyckling 5,02kg CO2. Om du väljer kyckling istället för nötkött en enda gång kompenserar du därför för (5,02kg CO2/0,149kg CO2) 30 km bilkörning.

Om en miljon svenskar gör det bytet är det som att ta bort (30000000km/12000km) 2500 bilar från vägarna – under ett helt år.

Så mycket Co2 släpper en långflygning med jumbojet ut

Här har vi utgått från en långflygning med jumbojet, som i genomsnitt har 524 passagerare. I exemplet använder vi sträckan mellan Stockholm Arlanda Airport och John F. Kennedy International Airport för att illustrera en långflygning. Den flygsträckan, med 524 passagerare ombord, har en klimatpåverkan på 450640kg CO2.

Så mycket CO2 motsvarar ett byte från nötkött till kyckling

Om alla som ser vår utomhuskampanj byter nötkött till kyckling en enda gång, motsvarar det 3450,2 bilars utsläpp under ett helt år. (6168960kg CO2/1788kg CO2 = 3450,2 bilar).

Om alla som ser vår utomhuskampanj byter nötkött till kyckling en enda gång, motsvarar det 13,5 långflygningar med jumbojet. (6168960kg CO2/450640kg CO2 = 13,6 långflygningar)

Om alla som ser vår tv-reklam byter nötkött till kyckling en enda gång, motsvarar det 50,3 långflygningar med jumbojet. (22680000kg CO2/450640kg CO2 = 50,3 långflygningar)

Så mycket CO2 släpper ett fullsatt flygplan ut, som trafikerar Bromma-Landvetter

Här har vi utgått från BRA-flyg med 72 passagerare i ett fullsatt ATR-flygplan. Det går åt uppskattningsvis 720 kilo bränsle (10 kilo per resenär) från Landvetter Göteborg till Bromma Stockholm, från gate till gate med ett fullsatt ATR flygplan. Det innebär 2268 kilo CO2 totalt för hela sträckan vilket blir 31,5 kilo per person vid en fullsatt flygning.