Hållbar proteinproduktion

Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet

Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet har högsta prioritet för Kronfågel. Vi arbetar löpande med att förbättra processer och styrning, med utgångspunkt i certifierade ledningssystem. Vår produktionsanläggning i Valla är tredjepartscertifierade enligt BRC, internationell kvalitetsledningsstandard förlivsmedelssäkerhet. Detta inkluderar krav på kvalitetssäkrade arbetssätt, byggnader och utrustningar, riskanalys enligt HACCP produktspårbarhet, personalkompetens och hygienrutiner samt kontroll av både produkter och processer. Vi kontrolleras dagligen av Livsmedelsverkets veterinärer som alltid är på plats när verksamheten är i gång, i uppdrag att säkerställa god livsmedelssäkerhet och djurhantering. Utöver det följer vi specifika krav som olika kunder ställer, på oss som företag eller för en viss produkt eller marknad.

Rätt attityd för matsäkerhet

Brister i livsmedelssäkerhetsarbetet beror sällan på rutiner eller systemfel, däremot är kultur och attityd bland personalen ofta avgörande. Vi genomför regelbundet attitydundersökningar på vår produktionsanläggning för att kartlägga hur kvalitetsarbetet upplevs av medarbetarna, och för att utifrån resultaten kunna arbeta specifikt med identifierade lokala svagheter. Utbildningar hålls också kontinuerligt för att säkerställa aktuell och hög kunskapsnivå.

Noggrann kontroll av bakterier

I Sverige gäller att vår kyckling ska vara helt fri från salmonella och för campylobacter gäller absolut minsta möjliga förekomst. Campylobacter är en naturlig bakterie hos kycklingar som kan ge mag- och tarmbesvär hos människan, framförallt under sommarmånaderna och i varmare klimat. Eftersom det förekommer naturligt hos kycklingar måste därför vara väldigt noga med hygienen när man hanterar färsk kyckling – vare sig det är i slakteriet eller hemma i köket. Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobacter i alla de löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90 procent. 2021 låg branschen på 5,3 %. Men vi kan alltid bli bättre.

I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersöker vi i ett forskningsprojekt hur vi minskar förekomsten av campylobacter i våra produkter ytterligare. Sedan 2017 har vi en bekämpningsstrategi mot campylobacter och syftet med den nya studien är att utvärdera strategin och säkerställa att den är baserad på den senaste vetenskapen. Det slutliga målet är nya tydliga riktlinjer för en rad kritiska moment i leveranskedjan som förhoppningsvis kommer bidra till ytterligare minskad förekomst av campylobacter.