Hälsosamma produkter

Vårt viktigaste löfte till konsumenterna är att våra livsmedelsprodukter är säkra och goda att äta, och att de produceras från kycklingar som mår bra och behandlas väl. Vi vill även inspirera fler till mer hälsosamma och mindre klimatpåverkande måltider.

Clean Label Policy

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt. Vår utgångspunkt är att ren kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt.

Sedan 2020 finns en koncerngemensam Clean Label Policy, som med grund i gällande lagstiftning beskriver vår gemensamma hållning för hälsosamma produkter och sätter ramar för produktinnehållet. Som verktyg i arbetet har vi en databas med information om ingredienser och dess innehåll och sammansättning. Uppföljning görs månadsvis för tre indikatorer: Användningen av aromämnet natriumglutamat, artificiella färgämnen samt artificiella smakämnen. Målsättningen är att samtliga dessa ska vara noll. Vad gäller artificiella smakämnen finns fortsatt behov för att uppfylla smakpreferenser för vissa produkter och krav på att undvika allergena ämnen. Exempel på detta är röksmaksättning i Sverige.

Minskar salthalten i våra produkter

För mycket salt är inte bra för vår hälsa. I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen, men mycket natrium kan höja blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Livsmedelsverkets rekommendation är att man inte bör få i sig mer än en tesked salt per dag. I genomsnitt får vi i oss ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas, det mesta kommer från färdiga livsmedel, som charkprodukter, bröd, matfett, ost och färdigmat.

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt etcetera. Vår utgångspunkt är att kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt. Under 2022 kommer vi att se över vår produktportfölj och var vi kan minska salthalten.

Korrekt produktinformation

I vår uppförandekod anges att Kronfågel i märkning och marknadsföring av produkter ska tillhandahålla korrekt och ej vilseledande information. All marknadsföring ska följa gällande lagstiftning och etisk praxis. Påståenden och information kring våra produkters innehåll och egenskaper ska vara transparent och faktabaserad.