Minimerat koldioxidavtryck

Fortsatt utveckling för hälsosamma, hållbara livsmedel

Vi vill inspirera människor att äta bra kyckling för smakens, hälsans och klimatets skull. Genom innovativa, attraktiva produkter vill vi bidra till övergången från rött till vitt kött vilket är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) näringsrekommendationer. Kyckling är också ett mer klimateffektivt alternativ jämfört med nötkött, en viktig fördel när efterfrågan på animaliskt protein globalt sett ökar och utgör en stor miljöutmaning.