Minimera plastanvändning

Hållbara förpackningar

Skärpt lagstiftning och trender för cirkulär ekonomi inom förpackningar påverkar Kronfågel. Inom EU ska allt plastemballage kunna återanvändas eller materialåtervinnas senast 2030. Inriktningen i vår förpackningsstrategi är att i första hand minimera mängden plast där det är möjligt. Därefter är det att prioritera rena, icke-sammansatta material, samt välja återvunnet och tunnare material där så är möjligt. Detta med fortsatt fokus på produktkvalitet och förpackningens funktion. Exempelvis använder vi nu delvis tråg av rPET och har infört en ny teknik för inplastning av pallar som minskar mängden plastfilm med 30 procent. Vi har satt mål att alla våra produktförpackningar ska gå att materialåtervinna 2025, i linje med Plastinitiativet samt att vi vill minska vår plastförbrukning med 30 % till 2025.

Om Plastinitiativet 2025

DLF (branschorganisation inom dagligvaruhandeln) har lanserat Plastinitiativet 2025, där målsättningen är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av producentansvarsförordningen, ska gå att materialutnyttja senast år 2025.