Värdekedjan

Minsta möjliga matsvinn och avfall

Hela kycklingen tas tillvara i förädlingsprocessen, ingenting blir avfall. Av varje kyckling blir i snitt 70 procent livsmedel och resterande 30 procent biprodukter i form av foder eller bioolja. Sett till hela värdekedjan är kund- och konsumentledet viktigast för att minska mängden matsvinn. Vårt bidrag handlar om innovativa förpackningslösningar, vägledning till konsumenterna och optimering av produktflödet till och i livsmedelsbutikerna. I år har vi som målsättning att minska matsvinnet i vår egen produktion med 10 %.

Det avfall som uppkommer i våra anläggningar består främst av emballage och annat brännbart material. Avfallssortering och uppföljning av volymer för respektive avfallsfraktion sker på alla större anläggningar. Vårt långsiktiga mål är noll restavfall i produktionen, med delmålet att minska mängden med två procent per år. Arbete återstår dock med att definiera koncerngemensamma basdata och enhetlig mätning, i samarbete med våra avfallsentreprenörer.