Frågor och svar

Här kan du få svar på ett antal vanliga frågor som dyker upp kring vår verksamhet. 

Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi svara så fort vi kan.

Kontakta oss

Halalslaktar Kronfågel?

Kronfågel slaktar inte djur halal eller utan bedövning. All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär.

Hur söker man jobb på Kronfågel?

Är alla Kronfågels kycklingar svenska?

Ja, våra kycklingar kommer från någon av våra 46 svenska gårdar.

Hur ser kycklingens liv ut?

Kycklingarna kommer till bonden från kläckeriet när de är cirka en dag. De får picka fritt på en bädd av kutterspån i stora luftiga stallar (inga svenska kycklingar sitter i bur) med fri tillgång till foder och vatten.

Utformningen av stallarna och hur miljön kring kycklingarna ska vara är reglerad och godkänd av svenska myndigheter och kontrolleras årligen av veterinärer hos uppfödarna. För branschen är djurskyddet oerhört viktigt och av den anledningen kontrollerar vi och följer ständigt upp hälsoläget hos kycklingarna.

Generellt har svenska kycklingar ett mycket gott hälsoläge. På Svensk Fågel kan du läsa mer om hur svenska kycklingar lever och mår.

Vad innehåller kycklingens foder?

Kronfågel och svenska kycklingbönder ställer höga krav på innehållet i kycklingens foder som bland annat måste vara fritt från salmonella och GMO.

Fodret består till cirka 70 till 75 procent av svenskt spannmål och cirka 25 procent av proteinråvaror. Spannmålen består av vete, korn och havre. Även majs kan ingå. Till fodret tillsätts vitaminer och mineraler som kycklingarna behöver och som inte naturligt finns i råvaran i tillräcklig mängd. Många uppfödare använder hemmaproducerad spannmål, helt vete, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Sojan som våra uppfödare använder som proteinråvara i fodret är ansvarsfullt producerat enligt Sojadialogens avtal. All soja är certifierad enligt Pro Terra eller RTRS via foderföretaget Lantmännen samt Svensk Foder i egenskap av importörer av soja. All soja som våra uppfödare använder till kyckling är GMO-fri.

Läs mer på svenskfagel.se

Läs mer om Svenska Sojadialogen

Varför går kycklingarna inomhus?

Kycklingarna vistas inomhus på grund av smittskyddet. Risken att smittas av salmonella och andra bakterier samt övriga fågelsjukdomar ökar väsentligt utomhus. Vår kyckling är idag salmonellafri, något som vi tycker är en självklarhet.

Hur går transporten till?

Kycklingarna i Sverige lastas på gården under övervakning av djurägaren och personal. Majoriteten av branschens medlemmar använder i dag maskinlastning eftersom det såväl ur djurskyddshänseende som av arbetsskydd är bättre. Jordbruksverket har godkänt lastningsmaskinerna. För att få använda dem ställs en rad villkor från Jordbruksverket som måste följas, och personalen måste utbildas.

Transporten är en viktig del i kedjan för att kyckling ska må väl. Transporten utförs i specialinredda bilar med styrning av ventilation och värme. Data från varje transport loggas så att vi kan följa vad som händer. Förarna genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa en riktig skötsel.

Målet är självklart att inga djur skadas eller avlider, och Kronfågel och de svenska bönderna sliter för att detta ska bli verklighet.

Får svenska kycklingar antibiotika?

Svenska kycklingar får aldrig tillväxtsantibiotika. Vi ger medel mot parasiter, koccidiostatika, under kontrollerade former för att förebygga koccidios som kan orsaka tarmproblem hos kycklingarna. Antibiotika skrivs enbart ut om djuren är sjuka. Utskrivningen görs av veterinär.

Den koccidiostatika som vi använder i Sverige används inte inom humanmedicinen. Det innebär att det ej finns någon risk för resistens och svårbehandlade sjukdomar hos människor. Läkemedelsverket har fastställt karenstider då djuren inte kan slaktas och godkännas som livsmedel.

Hur går slakten till?

Slakten inleds med att kycklingarna bedövas med en förhöjd nivå av koldioxid (som finns i vanlig luft), detta för att djuren inte ska känna något vid avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuret i halsen och avlider genom att den tappas på blod.

All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär. Dessutom utförs årliga oberoende revisioner för att ytterligare kvalitetssäkra på produktion.

Läs mer på svenskfagel.se

Vad innebär det svenska djurskyddet och branschens djuromsorgsprogram?

Svenska kycklingar föds upp enligt världens tuffaste djurskyddslag och under ett unikt djuromsorgsprogram som tagits fram av fågelbranschen. Oberoende experter kontrollerar regelbundet att alla regler följs.

Branschen lägger i dag miljoner årligen på olika typer av forskningsprojekt och arbetar ständigt med att utveckla djurhälsan, omsorgen och livsmedelssäkerheten.

Här hittar du mer info om djurvälfärd.

Klipper man näbbar på kycklingarna?

I Sverige förekommer ingen näbbtrimning. Det är förbjudet enligt lag i Sverige.

Varför möras kycklingen och vad innehåller den?

Kronfågels frysta produkter innehåller max 13% saltlake. Våra smaktester visar att kycklingkött som frysts smakar bättre med en saltlake, man upplever köttet som mörare och saftigare. Laken innehåller vatten och vanligt koksalt.

Kronfågels färska neutrala produkter innehåller inget vatten. Vill man inte köpa mörad eller marinerad fryst kyckling går det även utmärkt att själv frysa in.

Var hittar jag Kronfågels produkter?

Samtliga svenska kedjor som Ica, Coop, Axfood och Bergendahls tar in Kronfågels produkter. Sortimentet kan dock variera i de olika butikerna. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du talar med din handlare och ber honom eller henne att ta in produkten till butiken.

Du kan också kontakta någon av våra säljare direkt.

Hur kontaktar jag Kronfågel?

Gå till vår kontaktsida för information om hur du kommer i kontakt med oss.