Sök

Information om Kronfågels etablering i Kristianstad


I början av 2016 tecknade Kronfågel ett hyreskontrakt avseende en industrifastighet för kycklingproduktion i Karpalund, Kristianstad. Efter en utdragen tillståndsprocess och flertalet utvärderingar har nu styrelsen i Scandi Standard fattat beslut om att pausa investeringen i Karpalund.

 

Kronfågel valde att säga upp hyresavtalet i Karpalund under våren 2017, då Länsstyrelsen fortfarande inte gett besked om nödvändiga tillstånd. Att förlänga ett hyreskontrakt utan tillstånd för verksamheten var inte ansvarsfullt. Sedan september har Kronfågel fått nödvändiga tillstånd.

Kronfågel har parallellt med väntan och utvärderingen av etableringen i Karaplund arbetat med flera alternativ för ökad kapacitet. Detta arbete fortsätter.

Kronfågel tror på en fortsatt stark efterfrågan på svensk kyckling. De svenska mervärdena - antibiotikafritt, salmonellafritt, låga nivåer av campylobacter samt hårda kontroller i alla led – är den medvetna konsumentens val.

Med vänlig hälsning

Magnus Lagergren, vd Kronfågel

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
jenny.fridh@scandistandard.com