Med din ansökan

Välkommen Med din ansökan

”Alla fantastiska människor som gör idrotten mer tillgänglig för barn – ta chansen och ansök hos Rätt till rörelse.”

Susanne Zabrodsky, marknadschef och initiativtagare till Kronfågels Rätt till rörelse.

Kriterier och utdelning

Kronfågel vill genom Rätt till rörelse bidra till fler goda möten mellan barn och unga.

Rätt till rörelse har ambitionen att under 2021 dela ut 1 miljon kronor till utvalda samlingsplatser (förening/arrangör/initiativtagare) inom idrotten. Medlen delas ut till samlingsplatser som har en öppen och välkomnande verksamhet.

Exempel på projekt som Rätt till rörelse vill stötta:

– Initiativ som vill skapa och sprida goda värderingar
– Ledare som minskar trösklar för att få barn att börja och fortsätta med en idrott
– Att fler flicklag välkomnas att delta i idrotter som domineras av pojkar, och tvärtom
– Att barn med funktionshinder ska kunna delta
– Att barn som inte har råd till med medlemsavgift eller utrustning, ska få möjlighet att vara med
– Värderingsprojekt som lyfter frågor om tolerans till olika kulturer och bakgrunder

Utdelning sker till arrangörer som jobbar för att bredda sin mötesplats och har en tydlig och väl uttalad målbild framåt. Medlen från Rätt till rörelse ska användas till en fortsatt framtida utveckling.

Jurybeslut

Beslut om utdelningar sker av en jury bestående av representanter från Kronfågel och idrottsrörelsen. Juryns beslut går inte att överklaga. Juryn sammanträder tre gånger per år och ansökningar detta år ska vara inkomna innan 15/3, 6/9 samt 6/12, för att behandlas på respektive jurymöte. Besked om vilka ansökningar som beviljats kommer tre veckor efter de angivna datumen. Ansökningar som inkommer efter respektive datum kommer hanteras vid nästkommande jurymöte.

Vad händer sen?

De ansökningar som beviljas publiceras på hemsidan och kommer även att personligen bli kontaktade. Om ditt projekt inte finns med bland de publicerade namnen så har din ansökan inte beviljats. Du är då självklart välkommen att ansöka igen.

De som beviljas medel kommer ges mer information för att kunna berätta om Rätt till rörelse i egna forum och kanaler. Utöver detta kommer vi dela med oss av inspiration kring ett antal enkla, goda och hälsosamma recept.

  Ansök här

  Ansökningsuppgifter

  BESKRIV DET INITIATIV NI SÖKER MEDEL TILL OCH VARFÖR JUST DET ÄR VIKTIGT

  Max 300 ord.

  VAD HAR ELLER VILL NI SKAPA FÖR FÖRÄNDRING GENOM INITIATIVET?

  Max 300 ord.

  HUR MÅNGA BARN OCH UNGA DELTAR?

  Beskriv framtida mål med initiativet

  Max 300 ord.

  VILKEN SUMMA ANSÖKER NI OM?

  VAD KOMMER STÖDET ATT ANVÄNDAS TILL?

  Referens till förälder vars barn deltar i initiativet