Med din ansökan

Välkommen Med din ansökan

”Alla fantastiska människor som gör idrotten mer tillgänglig för barn – ta chansen och ansök hos Rätt till rörelse.”

Susanne Zabrodsky, marknadschef och initiativtagare till Kronfågels Rätt till rörelse.

Kriterier och utdelning

Kronfågel vill genom Rätt till rörelse bidra till fler goda möten mellan barn och unga.

Rätt till rörelse har ambitionen att under 2021 dela ut 1 miljon kronor till utvalda samlingsplatser (förening/arrangör/initiativtagare) inom idrotten. Medlen delas ut till samlingsplatser som har en öppen och välkomnande verksamhet.

Exempel på projekt som Rätt till rörelse vill stötta:
– Initiativ som vill skapa och sprida goda värderingar.
– Ledare som minskar trösklar för att får barn att börja och fortsätta med en idrott.
– Att fler flicklag välkomnas att delta i idrotter som domineras av pojkar, och tvärtom.
– Att barn med funktionshinder ska kunna delta.
– Att barn som inte har råd till med medlemsavgift eller utrustning, ska få möjlighet att vara med.
– Värderingsprojekt som lyfter frågor om tolerans till olika kulturer och bakgrunder.

Utdelning sker till arrangörer som jobbar för att bredda sin mötesplats och har en tydlig och väl uttalad målbild framåt. Medlen från Rätt till rörelse ska användas till en fortsatt framtida utveckling.

Ansök här

Ansökningsuppgifter

Beskriv varför ni startade initiativet?

Max 300 ord.

Vad har ni förändrat tack vare detta?

Max 300 ord.

Hur många barn och unga deltar?

Beskriv framtida mål med initiativet.

Max 300 ord.

Referens till förälder vars barn deltar i initiativet