av Covid-19?

Hur påverkas vår verksamhet av Covid-19?

med anledning av smittspridningen av covid-19

Hälsa och säkerhet för både konsument och medarbetare är av största prioritet för Kronfågel. Därför har vi, i samband med utbrottet av Corona, vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera risk för smittspridning och för att skydda alla delar av vår verksamhet så långt det går. Fortsättningsvis håller vi ständig koll på den senaste utvecklingen av Covid-19 och är i tät dialog med myndigheterna.

Policys vi infört:

-Alla medarbetare som har möjlighet att jobba hemifrån gör det.

-Alla medarbetare som för tidpunkten har besökt någon av de definierade riskområdena under de senaste 14 dgr försätts i hemkarantän i två veckor.

-Stopp av deltagande på mässor/konferenser samt stopp av alla interna möten som inte är kritiska.

-Vid minsta symptom för sjukdom stannar medarbetare hemma.

– Avrådan från att resa.

– Inga externa besök på våra kontor och produktionsanläggningar.

-Intensifierat fokus kring hygien och intern information kring hur man kan undvika smitta.

-Alla medarbetare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Status för vår produktion:

Vi arbetar varje dag med att trygga hela vår värdekedja, från uppfödning och produktion till paketering och transporter, för att kunna göra vårt viktigaste jobb – leverera kyckling. Än så länge fungerar vår äggproduktion, uppfödning och produktion till nära 100%.

-Vid eventuell bemanningsproblematik som leder till att vi inte kan producera på full kapacitet så förbereder vi prioriteringsordning för ett begränsat sortiment.

-Vid en eventuell prioritering av sortimentet kommer vi att utgå ifrån att kunna säkra en god djurvälfärd i hela vår värdekedja. Utgångspunkten är också att säkerställa livsmedelsproduktionen och att förse marknaden med så mycket kyckling som möjligt.

Stockholm 16 mars 2020, Mats Hedlund, VD Kronfågel