Hållbarhet

Så arbetar vi med Hållbarhet

Hållbarhetslöfte

Sedan starten för 50 år sedan har vi strävat efter att göra gott. Utöver god smak och inspirerande kycklingrecept har vi ett ansvar som Sveriges ledande kycklingproducent i att erbjuda ett tryggt och sunt val. Ett val som värnar om människan, kycklingarna och vår gemensamma planet.

Nu Klimatmärker vi
våra produkter

Agenda 2030

Kronfågel stödjer Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i sin helhet. Genom vår verksamhet har vi påverkan på flera av målen och ett stort ansvar och möjlighet att bidra till att uppnå mål och delmål.

Några av dem är är direkt kopplade till vår verksamhet:

Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt ett hållbart jordbruk.
Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar.
Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi har också ett stort ansvar att bidra till bland annat:

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.