Sök
Kontakta oss på Kronfågel

Svar på vanliga frågor

 

Scandi standard - en Skandinavisk kycklingleverantör

 

Scandi Standard är Nordens ledande leverantör  av livsmedel baserade på kyckling med marknadsledande positioner i Sverige, Danmark och Norge. Tillsammans producerar vi närmare 100 miljoner kycklingar per år.

 

Vi vill inspirera människor att oftare välja den sunda och klimatsmarta skandinaviska kycklingen.

 

Här kan du få svar på ett antal vanliga frågor som dyker upp kring vår verksamhet.

Om du inte hittar svar på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi svara så fort vi kan. Det enklaste är att du skickar ett mejl.

Vill du som representant för media få ett uttalande från någon på Kronfågel bör du först vända dig till vår kommunikationschef.


Har du en fråga kring någon av våra produkter är det en bra idé att först vända sig till vår konsumentkontakt. Kontaktuppgifter: konsumentkontakt@kronfagel.se eller telefon 020 724 000. Telefontiden är vardagar mellan 9-12.

 

 

 

Vilka varumärken säljer och marknadsför vi på den svenska foodservicemarknaden?

    

 

Under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, och Ivars producerar och säljer vi dansk och svensk kyckling. Vi levererar allt från färsk gårdsmärkt kyckling till frysta och färdigstekta produkter. Kronfågel är alltid svensk råvara.

 

                 logo kronfågel       Logo Danpo        Logo Ivars

 

Innehåller Kronfågel bara svensk kyckling?

Ja, våra kycklingar kommer från någon av våra 46 svenska gårdar.

 

Hur är det med kyckling som levereras från Danmark?

Under varumärkena Danpo, och Ivars levererar vi dansk kyckling från en av våra 70 gårdar i Danmark.

 

Hur ser kycklingens liv ut i Sverige?

Kycklingarna kommer till bonden från kläckeriet när de är cirka en dag. De får picka fritt på en bädd av kutterspån i stora luftiga stallar (inga svenska kycklingar sitter i bur) med fri tillgång till foder och vatten. Utformningen av stallarna och hur miljön kring kycklingarna ska vara är reglerad och godkänd av svenska myndigheter och kontrolleras årligen av veterinärer hos uppfödarna. För branschen är djurskyddet oerhört viktigt och av den anledningen kontrollerar vi och följer ständigt upp hälsoläget hos kycklingarna. Generellt har svenska kycklingar ett mycket gott hälsoläge. På www.svenskfagel.se kan du läsa mer om hur svenska kycklingar lever och mår.

 

Vad innehåller kycklingens foder?

Kronfågel och svenska kycklingbönder ställer höga krav på innehållet i kycklingens foder som bland annat måste vara fritt från salmonella, GMO och fiskmjöl.

 

Fodret består till cirka 70 till 75 procent  av svensk spannmål och cirka 25 procent av proteinråvaror. Spannmålen består av vete, korn och havre. Även majs kan ingå. Till fodret tillsätts vitaminer och mineraler som kycklingarna behöver och som inte naturligt finns i råvaran i tillräcklig mängd. Många uppfödare använder hemmaproducerad spannmål, helt vete, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

 

Läs mer på www.svenskfagel.se

 

Varför går kycklingarna inomhus?

Kycklingarna vistas inomhus på grund av smittskyddet. Risken att smittas av salmonella och andra bakterier samt övriga fågelsjukdomar ökar väsentligt utomhus. Vår kyckling är i dag salmonellafri, något som vi tycker är en självklarhet.

 

Hur går transporten till?

Kycklingarna i Sverige lastas på gården under övervakning av djurägaren och personal. Majoriteten av branschens medlemmar använder i dag maskinlastning eftersom det såväl ur djurskyddshänseende som av arbersskydd är bättre. Jordbruksverket har godkänt lastningsmaskinerna. För att få använda dem ställs en rad villkor från Jordbruksverket som måste följas, och personalen måste utbildas.

Transporten är en viktig del i kedjan för att kyckling ska må väl. Transporten utförs i specialinredda bilar med styrning av ventilation och värme. Data från varje transport  loggas så att vi kan följa vad som händer. Förarna genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa en riktig skötsel.

 

Förra året dog cirka 0,2 procent av svenska kycklingarna i samband med transport. Målet är självklart att inga djur skadas eller avlider, och Kronfågel och de svenska bönderna sliter för att detta ska bli verklighet. 

 

Får svenska kycklingar antibiotika?

Svenska kycklingar får aldrig tillväxtsantibiotika. Vi ger medel mot parasiter, koccidiostatika, under kontrollerade former för att förebygga koccidios som kan orsaka tarmproblem hos kycklingarna. Antibiotika skrivs enbart ut om djuren är sjuka. Utskrivningen görs av veterinär.

 

Den koccidiostatika som vi använder i Sverige används inte inom humanmedicinen. Det innebär att det ej finns någon risk för resistens och svårbehandlade sjukdomar hos människor. Läkemedelsverket har fastställt karenstider då djuren inte kan slaktas och godkännas som livsmedel.

 

Hur går slakten till?

Varumärket Kronfågel består av enbart svensk råvara och produceras på Kronfågels anläggning i Valla. All slakt inom Kronfågel följer utan undantag svensk djurskyddslagstiftning och övervakas på plats av Livsmedelsverkets officiella veterinär. Dessutom utförs årliga oberoende revisioner för att ytterligare kvalitetssäkra på produktion.

Slakten inleds med att djuren bedövas, detta för att djuren inte ska känna något vid a avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuret i halsen och avlider genom att den tappas på blod.

 

Läs mer på: www.svenskfagel.se

 

Slaktar Kronfågel halal?

Nej, kycklingprodukter under Kronfågel-varumärket är inte halalslaktat. 

 

Vad innebär det svenska djurskyddet och branschens djuromsorgsprogram?

Svenska kycklingar föds upp enligt en av världens tuffaste djurskyddslagar och under ett unikt djuromsorgsprogram som tagits fram av fågelbranschen. Oberoende experter kontrollerar regelbundet att alla regler följs. 

 

Branschen lägger i dag cirka två miljoner årligen på forskning och arbetar ständigt med att utveckla djurhälsan, omsorgen och livsmedelssäkerheten.

 

Klipper man näbbar på kycklingarna?

I Sverige förekommer ingen näbbtrimning, det är förbjudet enligt lag i Sverige.

 

 

Var hittar jag era produkter?

Samtliga svenska kedjor som t ex Martin & servera, Menigo Foodservice, Svensk Cater och Dafgård tar in våra produkter. Sortimentet kan dock variera i de olika kontoren. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du talar med din Kronfågelsäljare och ber honom eller henne att beställa hem produkten till grossisten.

Du kan också kontakta någon av våra säljare direkt. Säljkår

 

Danmark

 

Hur slaktas kyckling under varumärkena Danpo, och Ivars?

All slakt inom Danpo följer dansk djurskyddslagstiftning. Danpos anläggning är godkänd för halalslakt. Halalslakten inom Danpo innebär alltid att djuren bedövas. Slaktprocessen styrs av en dansk veterinär som är anställd av Food & Drug Administration och slaktprocessen övervakas kontinuerligt av en slakterimedarbetare.  Halalmärkningen finner man på förpackningarna.

Vad utmärker Halal inom Danpo


• Djuren är bedövade och slakten övervakas av oberoende veterinärer

• Slaktlinjen är vänd mot Mecka.

• Medarbetaren/övervakaren är muslim och är godkänd av Islamisk Kulturcenter i Köpenhamn.

• I slaktens början samt varje gång det varit paus i produktionen så läser medarbetaren en bön.

 

Vill ni veta mer om dansk kyckling finner mer att läsa på danpo.dk

 


Hur kontaktar jag Kronfågel?

 

Ring Kronfågels konsumentkontakt på: 020-724 000
eller skicka ett mail: konsumentkontakt@kronfagel.se

 

Jag vill jobba på Kronfågel, hur gör jag?


Gå in på lediga tjänster

 

Kontakt

Besöksadress:
Franzéngatan 5, 6 tr

Postadress:
Box 301 74
104 25 Stockholm

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
konsumentkontakt@kronfagel.se

Presskontakt

Telefon:
010-456 13 00

E-post:
sandra.engstrand@kronfagel.se