Frågor & Svar

INFORMATION från Kronfågel om medias rapportering

Aftonbladet har de senaste dagarna publicerat bilder på sjuka och avlidna kycklingar från en av de gårdar som levererar till oss på Kronfågel. Vi förstår att bilderna väcker känslor och så här ska det verkligen inte se ut. Naturlig sjukdom och dödlighet förekommer i en kycklingflock, men i detta specifika fall har uppfödaren tyvärr haft en flock med en högre andel problem än normalt och gården har därför utökat tillsynen med extra personal samt haft en nära dialog med veterinär. En process som alltid tillämpas när man upptäcker problem i en flock, men som inte framkommer i inslaget. 

Vi tar arbetet med djuromsorg på största allvar genom hela värdekedjan och arbetar hårt varje dag tillsammans med våra kompetenta och erfarna uppfödare för att våra fåglar ska ha det bra, i nära samarbete med Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och branschorganisationen Svensk Fågel.

Du som konsument kan vara trygg med att den kyckling vi producerar är säker och av hög kvalitet. De djur i den här flocken som visade tecken på sjukdom har gallrats bort på gården och inte kommit in i livsmedelskedjan. Om något skulle missas på gården så kontrolleras dessutom samtliga flockar som kommer in till slakterier i Sverige av Livsmedelsverkets officiella veterinär för att säkerställa kycklingens livsmedelskvalitet.

frågor & svar

Vad har ni för kommentar till bilderna som Aftonbladet visar?

Det är verkligen inga trevliga bilder eftersom det är bilder på sjuka eller avlidna djur. Jag förstår att de väcker känslor. Vi tar arbetet med djuromsorg på största allvar genom hela värdekedjan och arbetar hårt varje dag tillsammans med våra kompetenta och erfarna uppfödare för att våra fåglar ska ha det bra. Så här ska det inte se ut.

Ser det ut så här på era gårdar?

Nej, så här ska det inte se ut och i normala fall gör det inte det. Dödlighet och sjukdom kan förekomma naturligt i en kycklingflock och då blir de sjuka djuren utsorterade. Våra uppfödare är anslutna till Svensk Fågels Djuromsorgsprogram och följs upp och mäts löpande på flera djurskyddsparametrar framtagna av experter på Sveriges lantbruksuniversitet och svenska myndigheter. Alla flockar hos svenska gårdar kontrolleras av Livsmedelsverkets officiella veterinär utöver de oberoende kontroller som sker på gårdarna av ett ackrediterat kontrollorgan och Länsstyrelsen. Dessutom bistår vi på Kronfågel med löpande rådgivning och veterinärstöd för våra uppfödare under hela året.

En veterinär som Aftonbladet pratat med säger att det här kan handla om djurplågeri och uppfödaren har också blivit polisanmäld av Djurens Rätt  – vad har ni för kommentar till det?

Återigen, det här är verkligen inga trevliga bilder och så här ska det inte se ut. Uppfödarna ser till djuren flera gånger om dagen och reagerar omedelbart när något händer genom att gallra ut de sjuka kycklingarna. Om det är många problem med en viss flock, som det var i detta fall, måste uppfödaren utöka tillsynen och ta in mer personal för att få hjälp med gallring av sjuka djur och dessutom få hjälp av en veterinär för att utröna hela sjukdomsbilden. 

Vad har ni för kommentar angående benfel som Aftonbladet lyfter?

Sverige har tydliga och höga krav på djurvälfärdsparametrar för att följa upp om det förekommer djurskyddsproblem. Det vi har sett de senaste åren  är att genetiken och skötsel har utvecklats positivt och Sverige har idag väldigt friska djur, mycket tack vara våra skickliga uppfödare. Vi kan se att de tillväxtrelaterade problemen har minskat drastiskt de senaste 20 åren, tack vare en balanserad avel. Sedan 2019 har antalet kycklingar med benfel halverats från en redan tidigare väldigt låg nivå. Kycklingarna är i dag mycket mer friska, robusta och med generellt god benhälsa. 

Om du har fler frågor, vänligen kontakta Kronfågel Konsumentkontakt:

Telefon (vardag 9-12): 020 72 40 00

Mail: konsumentkontakt@kronfagel.se