INFORMATION från Kronfågel om medias rapportering

Vi är mycket illa berörda av situationen och tar den på stort allvar. Vi vill understryka att 99,6 % av kycklingarna som föds i kläckeriet hos SweHatch är friska, men oavsett detta känns det givetvis inte bra att se kycklingar som mår dåligt. I Sverige har vi en av de strängaste djurskyddslagarna i hela Europa och det är en självklarhet att vi och SweHatch ska följa de lagar och regler som finns för djurvälfärd. Vi har strikta rutiner som säger att kycklingar som är skadade ska avlivas direkt utan väntetid. I det här fallet är det dock tydligt att någonting har brustit i SweHatch rutiner för så här ska det inte se ut. Vi är för närvarande i dialog med SweHatch för att tillsammans förbättra våra rutiner och kvalitetsprogram ytterligare.
 
Åtgärder
 
·       SweHatch ser över utbildnings- och introduktionsprogram för nyanställda för att säkerställa att all personal följer deras rutiner och även vet hur man ska agera vid eventuella avvikelser, som till exempel vid ett driftstopp.
 
·       SweHatch har också tagit kontakt med Länsstyrelsen för att informera om den aktuella händelsen. Genom att Swehatch aktivt engagerar sig med Länsstyrelsen strävar de efter att säkerställa att deras metoder och processer alltid är i linje med de riktlinjer och uppdrag som myndigheten har satt upp för att garantera optimal djurvälfärd.

·       Kronfågel och SweHatch är fast beslutna om att tillsammans med interna och externa experter lära oss av varje situation och ständigt sträva efter att höja våra standarder för att nå vår nollvision om inga skadade eller sjuka djur.

Om du har fler frågor, vänligen kontakta Kronfågel Konsumentkontakt:

Telefon (vardag 9-12): 020 72 40 00

Mail: konsumentkontakt@kronfagel.se