Produkterna

Hållbarhet Produkterna

Läs mer om hur vi bidrar till en hållbar och näringsrik proteinproduktion samt hur vi kan minimera våra produkters koldioxidavtryck – från gård till gaffel.

Hållbar proteinproduktion

Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet har högsta prioritet för Kronfågel. Som konsument ska man alltid vara trygg när man köper en produkt av oss. Därför är vår produktionsanläggning i Valla tredjepartscertifierade enligt BRC, internationell kvalitetsledningsstandard för livsmedelssäkerhet. Detta ställer krav på oss vad gäller kvalitetssäkrade arbetssätt, byggnader och utrustningar, personalkompetens och hygienrutiner. Dessutom kontrolleras vi dagligen av Livsmedelsverkets veterinärer som alltid är på plats när verksamheten är i gång, i uppdrag att säkra en god livsmedelssäkerhet och djurhantering.

Rätt attityd för matsäkerhet

Brister i livsmedelssäkerhetsarbetet beror sällan på rutiner eller systemfel, däremot är kultur och attityd bland personalen ofta avgörande. Vi genomför regelbundet attitydundersökningar för att kartlägga hur kvalitetsarbetet upplevs av medarbetarna, och för att utifrån resultaten kunna arbeta specifikt med identifierade svagheter. Utbildningar hålls också kontinuerligt för att säkerställa aktuell och hög kunskapsnivå.

Noggrann kontroll av bakterier

I Sverige gäller att vår kyckling ska vara helt fri från salmonella och för campylobacter gäller absolut minsta möjliga förekomst. Campylobacter är en naturlig bakterie hos kycklingar som kan ge mag- och tarmbesvär hos människan, framförallt under sommarmånaderna och i varmare klimat. Eftersom det förekommer naturligt hos kycklingar måste man därför vara väldigt noga med hygienen när man hanterar färsk kyckling – vare sig det är i slakteriet eller hemma i köket. Kronfågel har väldigt låga nivåer av campylobacter i alla de löpande mätningar som görs av oss och myndigheterna. Branschens mål är att mindre än tio procent av de svenska kycklingflockarna ska vara smittade med campylobacter. I de flesta andra europeiska länderna ligger nivåerna på 30 till 90%. 2021 låg branschen på 5,3%. Men vi kan alltid bli bättre.

I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, undersöker vi i ett forskningsprojekt hur vi minskar förekomsten av campylobacter i våra produkter ytterligare. Det slutliga målet är nya tydliga riktlinjer för en rad kritiska moment i leveranskedjan som förhoppningsvis kommer bidra till minskad förekomst av campylobacter.

Hälsosamma produkter

Vårt viktigaste löfte till konsumenterna är att våra livsmedelsprodukter är säkra och goda att äta, och att de produceras från kycklingar som mår bra och behandlas väl. Vi vill även inspirera fler till mer hälsosamma och mindre klimatpåverkande måltider.

Clean Label Policy

Vi arbetar löpande med produkt- och sortimentsutveckling med ökat fokus på nutrition och frågor om tillsatser, socker och salthalt. Vår utgångspunkt är att ren kyckling är en naturligt hälsosam råvara, rik på protein och med låg halt av mättat fett. Vid förädling och smaksättning strävar vi efter att hålla recept och ingredienser så rena och enkla som möjligt.

Sedan 2020 finns en Clean Label Policy, som med grund i gällande lagstiftning beskriver vår hållning för hälsosamma produkter och sätter ramar för produktinnehållet. Målsättningen är bland annat att användningen av aromämnet natriumglutamat, artificiella färgämnen samt artificiella smakämnen ska vara noll.

Minskar salthalten i våra produkter

För mycket salt är inte bra för vår hälsa. I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen, men mycket natrium kan höja blodtrycket, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Livsmedelsverkets rekommendation är att man inte bör få i sig mer än en tesked salt per dag. I genomsnitt får vi i oss ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas där det mesta kommer från färdiga livsmedel, som charkprodukter, bröd, matfett, ost och färdigmat.

Därför har det under 2022 startats projekt som syftar till att se över vår produktportfölj och var vi kan minska salthalten.

Minimerat koldioxidavtryck

Fortsatt utveckling för hälsosamma, hållbara livsmedel

Vi vill inspirera människor att äta bra kyckling för smakens, hälsans och klimatets skull. Genom innovativa och goda produkter vill vi bidra till övergången från rött till vitt kött vilket är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) näringsrekommendationer. Kyckling är också ett mer klimateffektivt alternativ jämfört med nötkött, en viktig fördel när efterfrågan på animaliskt protein globalt sett ökar och utgör en stor miljöutmaning.