vår planet

vår planet

KRONFåGELS

Hållbarhetslöfte

Så arbetar vi varje dag för att på ett ansvarsfullt sätt skapa värde och lönsamhet med våra produkter och genom att bidra till hälsa och välbefinnande för människor, våra kycklingar och vår gemensamma planet.


VÅR PLANET

Minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Minimera plastanvändning genom hållbara förpackningar.

Dela ansvar för värdekedjan, från fodertillverkning och näringsläckage till matavfall.