kycklingen

kycklingen

Kycklingen

Alla djur spelar roll. Därför gör vi vårt yttersta för att ta bra hand om våra fåglar.

Vår utgångspunkt är att varje kyckling ska må bra och födas upp i en god miljö. God djurvälfärd är en självklarhet för oss av etiska skäl, men också för att det är direkt kopplat till kvalitet. Med rätt stallmiljö och rätt foder håller sig kycklingen frisk, och den kan tillgodogöra sig näring och energi på bästa sätt.

sÅ TAR VI HAND OM kycklingen

Uppfödare med hög kvalitet

Våra uppfödare kontrollerar dagligen kycklingarnas hälsa, och stallmiljön mäts efter ett antal nyckeltal.

Vi säger nej till antibiotika

Vi använder inte antibiotika i förebyggande syfte under uppfödningen.

Foderkvalitet och fodereffektivitet

Vårt foder sammansätts med en nogrann planering av råvaror.

Våra uppfödare återfinns i Sverige och är noga utvalda. Det är viktigt att uppfödaren har rätt inställning och förstår kycklingar. Vi ställer krav på stallmiljö och djurhälsa i enlighet med svensk lag och Svensk Fågel. Samtidigt kontrolleras varje kycklingflocks hälsa dagligen för att upptäcka problem tidigt.

Hur djuren mår är viktigt. En stor del i det har att göra med ströbädden i stallet. Ströbädden har stor påverkan på kycklingens välmående. En torr ströbädd gör det bekvämt för kycklingarna, men stärker också deras immunförsvar och minskar risken för att sjukdomar sprids. Ju bättre kvalitet – desto bättre mår kycklingarnas fötter.

Allt vår foder är vegetabiliskt och sammansättningen görs med en noggrann planering av flera råvaror, där vete och soja är stora komponenter. Den soja som används är certifierad som ansvarsfullt producerad. På Kronfågel har vi valt att endast använda GMO-fritt foder. Fodret behandlas inte heller med antibiotika.

Vill du veta mer om vårt djuromsorgsprogram?

På Kronfågel bryr vi oss om kycklingarnas välmående. Därför har vi ett gediget djuromsorgsprogram.

Läs mer